Tilgangur félagsins er að aðstoða þá sem hafa þurft að sæta réttargæslu við að komast út í samfélagið að nýju að lokinni afplánun bæði með fræðslu, útvegun atvinnu og húsaskjóli. Félagið er frjáls félagasamtök og er ekki í atvinnurekstri.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að hjálpa þeim sem hafa þurft að sæta réttargæslu við að afla sér fræðslu/menntunar til að auðvelda þeim aftur innkomu á vinnumarkað. Auk þess hyggst félagið reka húsnæði sem stendur þessum aðilum til boða á meðan þeir eru að fóta sig í samfélaginu að nýju.

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

– Robert Louis Stevenson